pl-PLen-GB

NAGRODY

Wykaz nagród otrzymanych przez firmę Hubix.

Nagroda II stopnia w "Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy" 2011

za elektroizolacyjny hełm ochronny SECRA

 

Puchar Ministra Gospodarki

za: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania narzędzi izolacyjnych do prac pod napięciem do 1 kV”, otrzymany na 19-tych Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich „ENERGETAB 2006”

 

Nagroda Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce

otrzymana w 2005r. w uznaniu zasług dla rozwoju prac pod napięciem w Polsce

 

Nagroda im. Kazimierza Szpotańskiego - Złoty Lew

za wyrób wysokiej jakości elektrotechnicznej produkcji fabryki polskiej fundacji Jacka Szpotańskiego,

za: „Wdrożenie do seryjnej produkcji narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem do 36 kV”
otrzymana na 16-tych Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich „ENERGETAB 2003”

 

Brązowy Medal Jubileuszowych 10. Targów

za: „Technologię izolowania narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem do 1 kV”, otrzymany na 10-tych Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich „ENERGETAB 1997”

Puchar Ministra Gospodarki

za: "Elektroizolacyjny Hełm Ochronny ze Zintegrowana Osłoną Twarzy - SECRA" - otrzymany na 23. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich "ENERGETAB 2010"

 

Nagroda II Stopnia w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy” otrzymana w 2006r.

 

Brązowy Medal Targów

za: „Technologię uzupełniania pod napięciem ubytków impregnatu w głowicach kabli SN”
otrzymany wspólnie ze ZIAD Bielsko-Biała S.A. na 17-tych Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich „ENERGETAB 2004”

 

Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

za: „Technikę prac pod napięciem na kablach i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV”
otrzymany wspólnie ze ZIAD Bielsko-Biała S.A. na 13-tych Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich „ENERGETAB 2000”